Noderīgas saites un likumdošanas akti

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=193573
Pamatnormatīvu apkopojums: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30400

Kontakti

T: +371 2 936 1914
info@panzers.lv