Komercīpašuma īpašniekiem

Piedāvāto darbu realizēšana ir:

Visoptimālākais veids attiecībā „cena-kvalitāte” kā samazināt personīgās izmaksas, it īpaši apkures sezonas laikā.
  • Ražošanas objektiem – samazināt produkcijas pašizmaksu un paaugstināt tās konkurētspēju.
  • Ofisu un tirdzniecības telpām – ietaupīt līdzekļus ēku ekspluatācijai
  • Komerctelpām, kuras tiek iznomātas – samazināt nomnieku finansiālo slodzi, attiecīgi paaugstinot savu konkurētspēju komercīpašuma tirgū.

Darbu veikšanai nepieciešamie nosacījumi:

1. Atsūtīt mums pieteikumu par audita veikšanu ēkās, kuras paredzat attīrīt.
2. Saskaņot noteikumus un termiņus apkures sistēmas audita darbu veikšanai.
3. Saņemt apsekošanas rezultātus: apkures sistēmas audita aktu, rekomendācijas sistēmas optimizācijai, efektivitātes prognozi plānoto darbu veikšanai un iepriekšējo tāmi.
4. Saskaņot darbu veikšanas noteikumus un termiņus, kā arī finansēšanas noteikumus, noslēgt līgumu par darbu veikšanu.

Iespējamie finansēšanas avoti:
  • Personīgie budžeta līdzekļi
  • Valsts un Eiropas programmas
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30260
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/
http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_istenosana/siltumapgades_sistema/projekta_sagatavosana/

Kontakti

T: +371 2 936 1914
info@panzers.lv