Energoefektivitātes speciālistiem

Lielākā daļa ēku renovācijas projektu, kas ir vērsti uz to energoefektivitātes paaugstināšanu, paredz vai nu dārgu esošās sistēmas nomaiņu, vai vispār neiekļauj nekādus sistēmas optimizācijas pasākumus.
Tāda pieeja neļauj sasniegt veikto darbu maksimālo efektivitāti ar minimāliem līdzekļiem.

Energoauditoriem:

Piedāvātā darbu kopuma iekļaušana ieteicamajos pasākumos energoefektivitātes paaugstināšanai – lieliska iespēja paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti, līdz ar to palielinot pasūtījumu skaitu.

Celtniecības un projektēšanas firmām:

Apkures sistēmas optimizācijas darbu iekļaušana projektos kā alternatīva sistēmu nomaiņai – unikāla iespēja ievērojami paaugstināt kopējo darbu veikšanas efektivitāti, ievērojami samazināt darbu tāmes vērtību un, vairākumā gadījumu garantēti, nodrošināt sev uzvaru konkursos.

Enerģijas taupīšanas iekārtu un tehnoloģiju piegādātājiem:

Piedāvātā darbu kopuma realizēšana objektos, kur ir ieplānota vai jau realizēta to ieviešana – neaizstājams veids ievērojami paaugstināt tehnoloģiju un iekārtu pielietošanas efektivitāti, kā arī to nepārtrauktu ekspluatācijas laiku, tādējādi paaugstināt savu konkurētspēju piedāvāto pakalpojumu tirgū.

Lai iekļautu apkures sistēmas attīrīšanas darbus norādītajos projektos, ir nepieciešams:

1. Atsūtīt mums pieteikumu par audita veikšanas nepieciešamību ēkās, kurās plāno veikt renovācijas darbus vai ieviest enerģijas taupīšanas iekārtas vai tehnoloģijas.
2. Saskaņot noteikumus un termiņus apkures sistēmas audita darbu veikšanai.
3. Saņemt apsekošanas rezultātus: aktu par apkures sistēmas faktisko stāvokli, rekomendācijas sistēmas optimizācijai, eksperta slēdzienu un efektivitātes prognozi plānoto darbu veikšanai, iepriekšējo tāmi.
4. Saskaņot ar pasūtītāju vai konkursa rīkotāju apkures sistēmas attīrīšanas darbu iekļaušanu projektā vai attīrīšanas darbu veikšana kā alternatīva pilnai sistēmas nomaiņai.
5. Saskaņot ar mums darbu veikšanas noteikumus un termiņus konkrētajiem objektiem.

Piezīme: gadījumos, kad renovācijas darbi ir jau paveikti vai realizēta enerģijas taupīšanas iekārtu vai tehnoloģiju ierīkošana, ir lietderīgi informēt pasūtītāju par papildus iespēju veikt apkures sistēmas attīrīšanas darbus ar mērķi ievērojami paaugstināt jau paveikto darbu efektivitāti.

Kontakti

T: +371 2 936 1914
info@panzers.lv