Ēku apsaimniekošanas uzņēmumiem

Piedāvāto darbu realizēšana Jūsu apsaimniekojamiem objektiem – ir lielisks veids kā ievērojami samazināt ēku, dzīvokļu vai ofisu īpašnieku un lietotāju izmaksas, paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu nekustamā īpašuma īpašniekiem un tādējādi paaugstināt savu konkurētspēju tik sarežģītā un daudzveidīgā tirgū.

Darbu veikšanai nepieciešamie nosacījumi:

1. Atsūtīt mums pieteikumu par audita veikšanu ēkās, kuras paredzat attīrīt.
2. Saskaņot noteikumus un termiņus apkures sistēmas audita darbu veikšanai.
3. Saņemt apsekošanas rezultātus: apkures sistēmas audita aktu, rekomendācijas sistēmas optimizācijai, efektivitātes prognozi plānoto darbu veikšanai un iepriekšējo tāmi.
4. Ja nepieciešams – saskaņot jautājumu par darbu veikšanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai organizēt mājas iedzīvotāju sapulci, lai pieņemtu lēmumu par darbu veikšanu.
Mēs būsim priecīgi piedalīties sapulcē un detalizēti izstāstīt gan par piedāvātās tehnoloģijas būtību, gan par katram objektam prognozējamiem darbu rezultātiem.
5. Saskaņot darbu veikšanas noteikumus un termiņus, kā arī finansēšanas noteikumus, noslēgt līgumu par darbu veikšanu.

Iespējamie finansēšanas avoti:

  • Personīgie apsaimniekošanas uzņēmumu budžeta līdzekļi – ar turpmāko norēķināšanos ar īpašniekiem vai apsaimniekojamo ēku un telpu nomniekiem, t.sk. ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
  • Personīgie namu īpašnieku līdzekļi
  • Valsts un Eiropas programmas
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30260
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/
http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_istenosana/siltumapgades_sistema/projekta_sagatavosana/
  • To līdzekļu pārdalīšana, kas tiek ievākti no iedzīvotājiem par apkures sistēmas apkalpošanu
  • Konkrētās mājas ietaupītie līdzekļi
  • Personīgie iedzīvotāju līdzekļi
  • Kredīta līdzekļi

Kontakti

T: +371 2 936 1914
info@panzers.lv