Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem

Lai pasūtītu apkures sistēmas optimizāciju savai mājai, atkarībā no mājas tiesiskā stāvokļa un piederības, ir nepieciešams:


1. Saprast un noticēt, ka tas ir pats vienkāršākais un lētākais veids kā paaugstināt komfortu savās mājās un vienlaicīgi samazināt izdevumus to uzturēšanai apkures sezonā.
2. Gribēt to izdarīt.

NĀKAMAIS ETAPS:

pēc pirmo divu punktu izpildīšanas tālākā darbība ir ļoti vienkārša.

3. Organizēt mājas iedzīvotāju kopējo sapulci vai veikt iedzīvotāju aptaujāšanu un pieņemt lēmumu par darbu veikšanu.
Lai pieņemtu lēmumu, ir vajadzīga ne mazāk kā puse dzīvokļu īpašnieku piekrišana + 1 balss.
Ja Jūs uzaicināsiet mūs uz šo sapulci, mēs ar prieku atnāksim un atbildēsim uz visiem jautājumiem.
4. Sapulces protokolu par lēmumu veikt attīrīšanas darbus ir jānodod firmai vai organizācijai, kas apsaimnieko Jūsu māju, kā arī informēt par to mūs.
5. Pieaicināt mūs apkures sistēmas stāvokļa audita veikšanai Jūsu mājā.
6. Saņemt audita aktu, eksperta slēdzienu par sistēmas stāvokli un efektivitātes prognozi plānoto darbu veikšanai Jūsu mājā, iepriekšējo tāmi, noteikt finansējuma avotus un iespējamos maksājumu grafikus.

7. Veikt attīrīšanas darbus un baudīt komfortablu dzīvi samazinātu rēķinu dēļ.


Pēdējā punkta izpildīšanai ir nepieciešams iepriekš pārliecināties, kādā veidā notiek apkures izdevumu uzskaite Jūsu mājā: kur atrodas skaitītājs, vai tam var piekļūt mājas iedzīvotāju pārstāvji utt. To visu izdarīt, ka arī nodrošināt Jūsu interešu aizsardzību Jums palīdzēs mūsu speciālisti.
Ar mūsu palīdzību Jūs maksāsiet tikai par to siltuma daudzumu, kuru reāli izlietosiet savas nevis kaimiņu mājas sildīšanai, kā tas bieži notiek.
Bez tam, pēc Jūsu vēlēšanās, mēs varam palīdzēt mainīt Jūsu mājas tiesisko statusu, izveidot un reģistrēt kooperatīvu vai mājas īpašnieku biedrību vai palīdzēt atrast citu apsaimniekošanas organizāciju vai firmu, ja esošā Jūs neapmierina.
Mūsu interesēs ir Jūsu apmierinātība ar mūsu sadarbību. Jūsu pozitīvās atsauksmes – mūsu veiksmīgā darba sekmju garantija.

Iespējamie finansēšanas avoti:

  • Mājas ietaupītie līdzekļi
  • Personīgie apsaimniekošanas uzņēmumu budžeta līdzekļi – ar turpmāko norēķināšanos ar īpašniekiem vai apsaimniekojamo ēku un telpu nomniekiem, t.sk. ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
  • Valsts un Eiropas programmas
  • To līdzekļu pārdalīšana, kas tiek ievākti no iedzīvotājiem par apkures sistēmas apkalpošanu
  • Personīgie iedzīvotāju līdzekļi
  • Kredīta līdzekļi
Ja Jums šobrīd nav līdzekļu vai Jums šķiet, ka mūsu piedāvātie pakalpojumi ir pārāk dārgi Jūsu mājai – vienalga sazinieties ar mums.
Droši vien situācija nav tik bezcerīga, kā var sākumā likties.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji – ir mūsu VIP – klienti.

Mēs vienmēr varēsim atrast optimālāko sadarbības formu gan mums, gan mājas iedzīvotājiem.

Kontakti

T: +371 2 936 1914
info@panzers.lv